Prowadzimy pełną księgowość dla firm – Biuro Rachunkowe Kielce

Nasze biuro rozrachunkowe w Kielcach świadczy pełną księgowość dla firm z całej Polski. Zgodnie z ustawą o rachunkowości ta forma rozliczania jest obowiązkowa dla:

  • spółki – akcyjnej, z o.o, komandytowo-akcyjnej,
  • osoby fizycznej, spółki jawnej, cywilnej, partnerskiej, spółdzielni – jeśli ich przychody netto w ubiegłym roku podatkowym przekroczyły wysokość 2 000 000 euro. Co roku ten limit jest przeliczany na złotówki wg kursu NBP na 1 października.

W prowadzeniu pełnej księgowości chodzi przede wszystkim o odpowiednie zaksięgowanie wszystkich operacji dokonywanych przez firmę. W jej ramach przechowuje się wszystkie dokumenty kupna i sprzedaży oraz odnotowuje wszelkie transakcje, przelewy przychodzące i wychodzące oraz operacje związane z magazynem. Jest to niezwykle rozbudowany system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. W naszym biurze księgowym zdajemy sobie sprawę z tego, że ta forma rozliczania prowadzonej działalności wymaga dużej skrupulatności i dokładności, ale i nierzadko wiedzy rachunkowo-podatkowej.

Realizujemy obsługę kadrowo-płacową

Jeśli zatrudniasz w swojej firmie pracowników, poza prowadzeniem księgowości masz obowiązki kadrowo-płacowe, z których musisz się wywiązywać. Nasze biuro rozrachunkowe oferuje Ci pomoc również w tym zakresie. Obsługa obejmuje wtedy przede wszystkim:

  • prowadzenie dokumentacji kadrowej – w tym m.in. teczek osobowych pracowników, ewidencji urlopowej, zwolnień lekarskich,
  • rozliczanie płac,
  • stały kontakt z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – do których terminowo dostarczane są miesięczne deklaracje rozliczeniowe i raporty, w tym zgłoszeniowe nowo zatrudnionych pracowników czy PIT-y,
  • przeprowadzanie rekrutacji,
  • przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń, zeznań rocznych pracowników,
  • wypełnianie różnych dokumentów bankowych i leasingowych.

Nasze biuro księgowe zapewni Ci kompleksową obsługę kadrowo-płacową, która polega również na reprezentowaniu Twojej firmy przed organami podatkowymi na podstawie pełnomocnictwa.

Dzięki naszemu doświadczeniu możesz także liczyć na wyprowadzenie zaległości płacowych.

Ewidencja przychodów i kosztów

Prowadzone w Kielcach biuro poza księgowością dla firm rozlicza także organizacje pozarządowe, które działają w sferze zadań pożytku publicznego, pozbawione są statusu OPP oraz nie prowadzą działalności gospodarczej. Aby mogły korzystać z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, muszą także osiągać przychody poniżej 100 tys. zł. Te z kolei muszą być odpowiednio udokumentowane na pochodzące z działań: nieodpłatnych, odpłatnych i pozostałych. Pochodzić mogą np.: ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, zbiórek publicznych, z tytułu sprzedaży towarów, usług najmu lub dzierżawy składników majątkowych czy odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Biuro rozrachunkowe sporządza dla organizacji, wówczas m.in. zestawienie przychodów i kosztów, przepływów finansowych, karty przychodów pracownika, wykaz środków trwałych czy roczne zeznanie CIT-8, które stanowi obowiązkowe dla NGO rozliczenie się z urzędem skarbowym z podatku od osób prawnych.

Obsługa dotacji unijnych

Świadczymy także profesjonalne usługi w zakresie obsługi dotacji unijnych dla tych przedsiębiorców, którzy już je otrzymali oraz tych, co dopiero zamierzają się o nie starać. Pracownicy naszego biura rozrachunkowego w Kielcach pomogą Ci w przejściu procesu pozyskania i rozliczenia środków z dofinansowań pochodzących z Unii Europejskiej. Poza sporządzaniem wniosków o płatność gwarantujemy nadzór nad zgodnością dokumentów księgowych oraz raportów z wykonania budżetu zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Przygotujemy dla Ciebie komplet dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków oraz służymy wsparciem przy procedurze wyboru wykonawców usług czy dostawców towarów. Zadbamy o zgodność umów zawartych z kontrahentami w ramach realizacji usług oraz będziemy Cię reprezentować w przypadku kontroli organów nadzorujących.

Konsultacje finansowo prawne

Proponowana przez nas księgowość dla firm obejmuje także konsultacje finansowo prawne. Tę usługę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy np. spóźniają się z płatnościami, bo wciąż czekają na przelewy od klientów, mają problemy z płynnością finansową przedsiębiorstwa czy zaległe zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS lub Urzędu Skarbowego. W takiej sytuacji nasze biuro księgowe oferuje spotkania ze specjalistami, którzy pomogą Ci ocenić realne możliwości rozwiązania tych oraz wielu innych problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nasi doradcy pomagają np. w przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego i działają wyłącznie w interesie klienta. Dzięki temu masz szansę ochronić swój majątek czy odzyskać czas na odbudowanie płynności.

Udzielamy porad dotyczących zagadnień związanych z księgowością, kadrami, płacami w zakresie dotyczącym bieżącej polityki firmy, jak i jej planów.

Wirtualne biuro

W ramach powadzonej działalności możemy Ci zaproponować także wynajem wirtualnego biura w Kielcach. Zamiast podawać adres domowy, wskazujesz nasz, a przy tym korzystasz z szeregu usług dodatkowych takich jak np. odbieranie korespondencji i skanowanie. W pakiecie otrzymujesz także indywidualne numery telefonów, wynajem sali konferencyjnej czy własne miejsce garażowe.

Wirtualne biuro jest szczególnie świetnym rozwiązaniem dla jednoosobowej działalności gospodarczej, chociażby ze względu na oszczędności związane z prowadzeniem i wynajmem tego rodzaju powierzchni czy zwiększenie prestiżu firmy. Zyskujesz ekskluzywną lokalizację dla niej oraz pewność, że nawet w czasie Twojej nieobecności zadbamy o przychodzące do Ciebie listy i przesyłki. Będziesz miał także miejsce np. na spotkania biznesowe!

Bez względu na to, z jakiego zakresu usług księgowych proponowanych przez nasze biuro rozrachunkowego z Kielc skorzystasz, zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. To my zajmiemy się sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji i pilnowanie terminowości rozliczeń. Decydując się na współpracę z nami, masz pewność, że księgowość Twojej firmy jest uporządkowana i prowadzona rzetelnie. Przekonaj się sam!