Etapy Współpracy z naszym biurem rachunkowym

  • Spotkanie z pracownikiem Biura Rachunkowego. 

Pierwszym krokiem klienta przed rozpoczęciem współpracy jest spotkanie z pracownikiem Biura Rachunkowego w celu ustalenia indywidualnej oferty dla Państwa firmy.

  • Podpisanie umowy.

Kolejnym krokiem, po podjęciu decyzji o wspólnej współpracy jest podpisanie umowy między Państwa Firmą, a Naszym Biurem Rachunkowym.

  • Dostarczenie dokumentów.

Dokumenty dostarczane są przez klienta nie później niż w terminie do 5-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (oryginały faktur zakupu towarów i kosztów, kopie faktur, rachunków lub innych dowodów sprzedaży, wyciągi bankowe, itp.)

  • Informacja o wyniku finansowym. 

Po kilku dniach od otrzymania dokumentów Biuro Rachunkowe informuje klienta mailowo bądź telefonicznie o wyniku finansowym i wysokości podatków.

  • Wysyłka deklaracji do Urzędów.

Biuro Rachunkowe wysyła deklaracje podatkowe do Urzędów Skarbowych drogą elektroniczną bądź osobiście.

  • Koniec miesiąca.

Przed zamknięciem każdego miesiąca, Biuro Rachunkowe sporządza listy płac, deklaracje ZUS oraz przekazuje informacje klientom o ich wysokości mailowo, sms lub w siedzibie biura rachunkowego.

  • Archiwizacja dokumentów.

Dokumenty po zaksięgowaniu przechowywane są w siedzibie biura rachunkowego i oddawane są klientom po zamknięciu roku podatkowego oraz sporządzeniu wymaganych sprawozdań.