Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa:

  • Sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS
  • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników oraz deklaracji ZUS
  • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu elektronicznego
  • Wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
  • Prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika
  • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
  • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych
  • Wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia
  • Sporządzanie druków ZUS RMUA

Sprawdź ofertę naszego biura księgowego