Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa:

– Sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS

– Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników oraz deklaracji ZUS

– Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu elektronicznego

– Wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy

– Prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika

– Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych

– Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych

– Wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia

– Sporządzanie druków ZUS RMUA