KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Książka przychodów i rozchodów to forma opodatkowania, która dotyczy rejestru przychodów ze sprzedaży, zakupu towarów oraz innych wydatków zapisywanych w księdze po dokonaniu transakcji. KPiR powinny prowadzić firmy, które nie przekroczyły rocznego limitu 1 200 000 euro zobowiązującego do prowadzenia pełniej księgowości, m.in.

– osoby fizyczne

– spółki cywilne osób fizycznych

– spółki jawne osób fizycznych

– spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą

– osoby trudniące się działalnością na podstawie umów agencyjnych i umów-zleceń

– osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej

– duchowni, którzy zrezygnowali z prawa do opłacania ryczałtu