KSIĘGI HANDLOWE – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość skierowana do większych firm, które dokładnie ewidencjonują wszystkie operacje gospodarcze, należności i zobowiązania, a także prowadzą szczegółową ewidencje dotyczącą poszczególnych obszarów działalności firmy.

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych dotyczy :

– kapitałowych spółek prawa handlowego: (spółka akcyjna i z o.o.)
– spółek osobowych prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna)

Prowadzenie pełnej księgowości przez spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie osób fizycznych, i same osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uzależnione jest od spełnienia warunku określonego w Ustawie o rachunkowości, w art. 2 ust. 1 pkt 2.