RYCZAŁT ZEWIDENCJONOWANY, KARTA PODATKOWA

Najprostsza forma opodatkowania dla osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą, którzy uzyskali:

– Przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro
– Przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 tys. Euro