Ryczałt zewidencjonowany, karta podatkowa

Najprostsza forma opodatkowania dla osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą, którzy uzyskali:

  • Przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro
  • Przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 tys. Euro

Sprawdź ofertę naszego biura księgowego